повернення

NOVUM

РЕЄСТРАЦІЯ ОНЛАЙН

З нами досягнешуспіху!

ЗАРЕЄСТРУЙСЯ

Терапевт соціофункціональної адаптації (TERAPEUTA ZAJĘCIOWY)

Informacje ogólne

Czas trwania: 2 pik

System: Вихідні: Суботи та неділі та п'ятницю ( weekendowy: soboty i niedziele i piątki popołudniu)

Zawód: Тераальна професійна кваліфікація MED.13. Надання послуг у сфері професійної терапії

Terapeuta zajęciowy/ Терапевт соціофункціональної адаптації

Чому можна навчитися?

  • Вмінню проведення терапії (в тому числі реабілітаційної шляхом) залучення хворого в повсякденну діяльність
  • Вмінню забезпечити реабілітацію хворих з обмеженими можливостями, з метою навчити хворого функціонувати у суспільстві, допомогти покращити функціональні можливості

 

Słuchacz w trakcie nauki nabywa umiejętności:

  1. Nawiązywania i podtrzymywania kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco – terapeutycznym
  2. rozpoznawania i diagnozowania potrzeb bio- psycho- społecznych podopiecznego
  3. planowania indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniających diagnozę oraz możliwości , potrzeby i zainteresowania podopiecznego,
  4. organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego interpretacji społecznej i zawodowej
  5. dokumentowania , monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego

Przedmioty są realizowane

1.podstawy terapii zajęciowej

2.podstawy psychologii i pedagogiki

3.zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

4. działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

5.język obcy zawodowy

6.język migowy

7.planowanie i organizowanie terapii zajęciowej

8.prowadzenie terapii zajęciowej

 

 

PARTNERZY

ШКОЛНИЙ СЕКРЕТАРІАТ

SEKRETARIAT
e-mail: sekretariat@novum.wroc.pl
Adres: Wrocław, ul. Prosta 16
50-509 Wrocław
tel. kom. 663 808 088
tel. kom. 605 922 322
tel. 71/794 05 08


ГОДИНИ РОБІТУ СЕКРЕТАРІАТУ:

Wtorek 8:30- 15:00
Środa 8:30- 15:00
Czwartek 8:30- 15:00
Piątek 8:30-15:00
Sobota, Niedziela- nieczynne