повернення

NOVUM

Rejestracja online

Z nami wyjdziesz na prostą

ZAREJESTRUJ SIĘ

Професійний терапевт (TERAPEUTA ZAJĘCIOWY)

Informacje ogólne

Czas trwania: 2 pik

System: Вихідні: Суботи та неділі та п'ятницю ( weekendowy: soboty i niedziele i piątki popołudniu)

Zawód: Тераальна професійна кваліфікація MED.13. Надання послуг у сфері професійної терапії

Слухач під час навчання набуває навичок:

Встановлення та підтримка терапевтичного контакту з зборами, його сім’я, навколишнє середовище та активація – терапевтичний синдром
Визнання та діагностика двокоціальних потреб учня
індивідуальна та група планування терапевтичної діяльності з урахуванням діагностики та можливостей, потреб та інтересу учня,
організація діяльності у сфері професійної терапії з метою покращення фізичного, психічного та соціального функціонування учня та його соціально-професійного тлумачення
документування, моніторинг та оцінка курсу терапевтичного процесу

Викладання предметів

1. Професійна терапія

2. Психологія та педагогіка

3. Анатомія, фізіологія та патологія з елементами першої допомоги

4. Економічна діяльність у сфері охорони здоров’я

5. Професійна іноземна мова

6. знак

7. Планування та організація професійної терапії

8. Професійна терапія

 

Słuchacz w trakcie nauki nabywa umiejętności:

  1. Nawiązywania i podtrzymywania kontaktu terapeutycznego z podopiecznym, jego rodziną, środowiskiem i zespołem aktywizująco – terapeutycznym
  2. rozpoznawania i diagnozowania potrzeb bio- psycho- społecznych podopiecznego
  3. planowania indywidualnego i grupowego programu działań terapeutycznych, uwzględniających diagnozę oraz możliwości , potrzeby i zainteresowania podopiecznego,
  4. organizowania działań w zakresie terapii zajęciowej, w celu poprawy funkcjonowania fizycznego, psychicznego i społecznego podopiecznego oraz jego interpretacji społecznej i zawodowej
  5. dokumentowania , monitorowania i oceniania przebiegu procesu terapeutycznego

Przedmioty są realizowane

1.podstawy terapii zajęciowej

2.podstawy psychologii i pedagogiki

3.zarys anatomii, fizjologii i patologii z elementami pierwszej pomocy

4. działalność gospodarcza w ochronie zdrowia

5.język obcy zawodowy

6.język migowy

7.planowanie i organizowanie terapii zajęciowej

8.prowadzenie terapii zajęciowej

 

 

PARTNERZY

ШКОЛНИЙ СЕКРЕТАРІАТ

SEKRETARIAT
e-mail: sekretariat@novum.wroc.pl
Adres: Wrocław, ul. Prosta 16
50-509 Wrocław
tel. kom. 663 808 088
tel. kom. 605 922 322
tel. 71/794 05 08


ГОДИНИ РОБІТУ СЕКРЕТАРІАТУ:

Wtorek 8:30- 15:00
Środa 8:30- 15:00
Czwartek 8:30- 15:00
Piątek 8:30-15:00
Sobota, Niedziela- nieczynne