повернення

NOVUM

Rejestracja online

Z nami wyjdziesz na prostą

ZAREJESTRUJ SIĘ

Адміністративний технік (TECHNIK ADMINISTRACJI)

Informacje ogólne

Czas trwania: 2 lata

System: zaoczny

Zawód: Technik administracji kwalifikacja  EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji

Після школи ви можете працювати в державних адміністрації та приватних та державних підприємствах, а також у кожній адміністративній та економічній установі.

Викладання предметів

Іноземна мова в адміністрації
Економічна діяльність в організаційній одиниці
Основи цивільного права
Основи трудового права
Основи адміністративного права
Основи державних фінансів
Виконання офісної роботи
Відволікання в адміністрації
Професійна практика

 

Під час навчання в дослідженні слухач отримує знання та навички у галузі:
Використання основних понять адміністративної, цивільної, фінансової, робочої, митниці, закону про іноземну валюту,
Використання різних джерел права,
Розуміння соціальних принципів процесу управління,
тлумачення загальних адміністративних та економічних прав,
Застосування принципів економічних рахунків,
Організація власних і малих команд,
Організація офісних робіт та контактів з клієнтом,
виконуючи основні офісні роботи,
Навички реєстрації польською мовою,
написання на машині, обробці машин та офісного обладнання, а також, перш за все, можливість використання ПК,
Складання та перевірка бухгалтерського, юридичних, митних, адміністративних документів,
Застосування принципів бухгалтерського обліку в економічних, бюджетних одиницях та фінансових установах,
Ефективний підрахунок та оцінка результатів розрахунку,
Базові знання в галузі маркетингу та управління,
знання іноземної мови,
формування етичних та моральних основ,
Створення слухачам психічного комфорту та атмосфери, що сприяє інтелектуальному та емоційному розвитку.

 

 

Навчання у цій галузі освіти закінчується іспитом, що підтверджує кваліфікацію у професії служби підтримки EKA.01 у підрозділах адміністрації.

Po szkole można pracować w administracji państwowej i przedsiębiorstwach prywatnych i państwowych oraz w każdej instytucji administracyjnej i gospodarczej.

 

Przedmioty

 • Język obcy w administracji
 • Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej
 • Podstawy prawa cywilnego
 • Podstawy prawa pracy
 • Podstawy prawa administracyjnego
 • Podstawy finansów publicznych
 • Wykonywanie prac biurowych
 • Podstępowanie w administracji
 • Praktyka zawodowa

 

Podczas nauki w studium słuchacz zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • posługiwania się podstawowymi pojęciami prawa administracyjnego, cywilnego, finansowego, pracy, celnego, dewizowego,
 • korzystania z różnych źródeł prawa,
 • rozumienia zasad społecznego procesu gospodarowania,
 • interpretowania ogólnych praw administracyjnych i ekonomicznych,
 • stosowania zasad rachunku ekonomicznego,
 • organizowania pracy własnej i niewielkich zespołów,
 • organizowania pracy biurowej i kontaktu z klientem,
 • wykonywania podstawowych prac kancelaryjnych,
 • umiejętności prowadzenia korespondencji w języku polskim,
 • pisania na maszynie, obsługiwania maszyn i urządzeń biurowych, a przede wszystkim umiejętność wykorzystania komputera PC,
 • sporządzania i kontroli dokumentów księgowych, prawnych, celnych, administracyjnych,
 • stosowania zasad rachunkowości w jednostkach gospodarczych, budżetowych i instytucjach finansowych,
 • sprawnego liczenia i szacowania wyników obliczeń,
 • podstawowej wiedzy z zakresu marketingu i zarządzania,
 • znajomości języka obcego,
 • kształtowania podstaw etyczno-moralnych,
 • stworzenia słuchaczom komfortu psychicznego oraz atmosfery sprzyjającej rozwojowi intelektualnemu i emocjonalnemu.

 

Nauka na tym kierunku kształcenia kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji.

PARTNERZY

ШКОЛНИЙ СЕКРЕТАРІАТ

SEKRETARIAT
e-mail: sekretariat@novum.wroc.pl
Adres: Wrocław, ul. Prosta 16
50-509 Wrocław
tel. kom. 663 808 088
tel. kom. 605 922 322
tel. 71/794 05 08


ГОДИНИ РОБІТУ СЕКРЕТАРІАТУ:

Wtorek 8:30- 15:00
Środa 8:30- 15:00
Czwartek 8:30- 15:00
Piątek 8:30-15:00
Sobota, Niedziela- nieczynne