повернення

NOVUM

РЕЄСТРАЦІЯ ОНЛАЙН

З нами досягнешуспіху!

ЗАРЕЄСТРУЙСЯ

Технік адміністрації (TECHNIK ADMINISTRACJI)

Informacje ogólne

Czas trwania: 2 lata

System: zaoczny

Zawód: Technik administracji kwalifikacja  EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji

wydajemy: darmowe zaświadczenia i legitymację

Absolwent otrzymuje: Świadectwo, międzynarodowy dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe i EUROPASS

Technik administracji/ Технік адміністрації

Чому можна навчитися?

– Обробки документації та інформації

– Контролю внутрішньої діяльності організаційних підрозділів та їх координування

– Підготовки звітів, протоколів зустрічей, проектів адміністративних актів

– Зберігання початкової бухгалтерської документації, пов’язаної з плануванням витрат та доходів, управління доходами та управління колективом працівників.

Розуміння та застосування правових норм на практиці.

Po szkole można pracować w administracji państwowej i przedsiębiorstwach prywatnych i państwowych oraz w każdej instytucji administracyjnej i gospodarczej.

 

Przedmioty

 • Język obcy w administracji
 • Działalność gospodarcza w jednostce organizacyjnej
 • Podstawy prawa cywilnego
 • Podstawy prawa pracy
 • Podstawy prawa administracyjnego
 • Podstawy finansów publicznych
 • Wykonywanie prac biurowych
 • Podstępowanie w administracji
 • Praktyka zawodowa

 

Podczas nauki w studium słuchacz zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • posługiwania się podstawowymi pojęciami prawa administracyjnego, cywilnego, finansowego, pracy, celnego, dewizowego,
 • korzystania z różnych źródeł prawa,
 • rozumienia zasad społecznego procesu gospodarowania,
 • interpretowania ogólnych praw administracyjnych i ekonomicznych,
 • stosowania zasad rachunku ekonomicznego,
 • organizowania pracy własnej i niewielkich zespołów,
 • organizowania pracy biurowej i kontaktu z klientem,
 • wykonywania podstawowych prac kancelaryjnych,
 • umiejętności prowadzenia korespondencji w języku polskim,
 • pisania na maszynie, obsługiwania maszyn i urządzeń biurowych, a przede wszystkim umiejętność wykorzystania komputera PC,
 • sporządzania i kontroli dokumentów księgowych, prawnych, celnych, administracyjnych,
 • stosowania zasad rachunkowości w jednostkach gospodarczych, budżetowych i instytucjach finansowych,
 • sprawnego liczenia i szacowania wyników obliczeń,
 • podstawowej wiedzy z zakresu marketingu i zarządzania,
 • znajomości języka obcego,
 • kształtowania podstaw etyczno-moralnych,
 • stworzenia słuchaczom komfortu psychicznego oraz atmosfery sprzyjającej rozwojowi intelektualnemu i emocjonalnemu.

 

Nauka na tym kierunku kształcenia kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie EKA.01 Obsługa klienta w jednostkach administracji.

PARTNERZY

ШКОЛНИЙ СЕКРЕТАРІАТ

SEKRETARIAT
e-mail: sekretariat@novum.wroc.pl
Adres: Wrocław, ul. Prosta 16
50-509 Wrocław
tel. kom. 663 808 088
tel. kom. 605 922 322
tel. 71/794 05 08


ГОДИНИ РОБІТУ СЕКРЕТАРІАТУ:

Wtorek 8:30- 15:00
Środa 8:30- 15:00
Czwartek 8:30- 15:00
Piątek 8:30-15:00
Sobota, Niedziela- nieczynne