повернення

NOVUM

РЕЄСТРАЦІЯ ОНЛАЙН

З нами досягнешуспіху!

ЗАРЕЄСТРУЙСЯ

Технік медичної стерилізації(TECHNIK STERYLIZACJI MEDYCZNEJ)

Informacje ogólne

Czas trwania: 1 рік (rok)

System: сильний (zaoczny)

Zawód: технік стерилізації (Technik sterylizacji medycznej ) Кваліфікація MED.12 "Виготовлення дезактивації обладнання та медичних приладів kwalifikacja MED.12 "Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych

Technik sterylizacji medycznej/Технік медичної стерилізації

Чому можна навчитися?

  • Контролю процесу стерилізації
  • Ведення обліку та медичної документації
  • Професійному вмінню очищення та дезінфекції інструментів, стерилізації медичних пристроїв, що використовуються при діагностиці та лікуванні захворювань
  • Приготуванню розчинів для миючих та дезінфікуючих препаратів
  • Обслуговуванню машин та автоматів для очищення та дезінфекції
  • Стерилізації та упаковки інструментів, хірургічної білизни та перев’язувального матеріалу різними методами

Zadania zawodowe technika sterylizacji medycznej dotyczą przede wszystkim dbania o czystość mikrobiologiczną sprzętu wykorzystywanego do leczenia oraz diagnozowani. Do jego zadań zawodowych należy także dezynfekcja manualna oraz mycie narzędzi. Technik w codziennej pracy przygotowuje preparaty myjące i dezynfekujące. Ponadto obsługuje maszyny przeznaczone do dezynfekcji, kontroluje sprzęt pod kątem  jakościowym oraz ilościowym. Pomaga w pakietowaniu bielizny operacyjnej oraz narzędzi.

Prace można bez problemu znaleźć w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcja sterylnych wyrobów medycznych, gabinetach stomatologicznych , kosmetycznych oraz studiach tatuażu, w szpitalach

 

W trakcie nauki słuchacz uczy się:

– wykonywania zadań zawodowych zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i ergonomii pracy,

– korzystania z przepisów i norm obowiązujących w jednostkach wykonujących procedury dekontaminacji wyrobów medycznych,

– klasyfikowania i przygotowywania wyrobów medycznych do procesów dekontaminacji,

– przeprowadzania procesów mycia i dezynfekcji oraz określania wskaźników kontroli procesu,

– przygotowywania roztworów roboczych preparatów dezynfekcyjnych,

– określania procesów sterylizacji wyrobu medycznego oraz opisywania wskaźników kontroli skuteczności procesu,

– przygotowywania wsadu z zastosowaniem odpowiedniej bariery sterylnej do procesu sterylizacji,

– określania terminu przydatności pakietu po procesie sterylizacji,

– przeprowadzania kontroli urządzeń wykorzystywanych do procesu sterylizacji, na podstawie wyników zwalnia wsad,

– określania zagrożeń wynikających z obecności patogenów alarmowych, sposobów postępowania i zapobiegania ekspozycji zawodowej,

– udzielania pierwszej pomocy zgodnie z obowiązującym łańcuchem ratunkowym ustalonym przez Polską Europejską Radę Resuscytacji,

– stosowania zasad współpracy w zespole, które wpływają na wykonywanie zadań zawodowych, zachowując tajemnicę zawodową,

– stosowania środków ochrony indywidualnej podczas wykonywania zadań zawodowych zgodnie z ich przeznaczeniem,

– dobierania preparatów dezynfekcyjnych do wyrobów medycznych zgodnie z klasyfikacją Spauldinga,

– stosowania aktów normatywnych, norm i wytycznych w procedurach sterylizacji wyrobów medycznych,

– prowadzenia dokumentacji procesu sterylizacji z uwzględnieniem dokumentacji zapotrzebowania na materiały eksploatacyjne.

Zawód technika sterylizacji medycznej, który powstał w Polsce, jest jedynym takim zawodem w Europie. Trwają prace nad wpisaniem zawodu do taryfikatora zawodów medycznych

 

PARTNERZY

ШКОЛНИЙ СЕКРЕТАРІАТ

SEKRETARIAT
e-mail: sekretariat@novum.wroc.pl
Adres: Wrocław, ul. Prosta 16
50-509 Wrocław
tel. kom. 663 808 088
tel. kom. 605 922 322
tel. 71/794 05 08


ГОДИНИ РОБІТУ СЕКРЕТАРІАТУ:

Wtorek 8:30- 15:00
Środa 8:30- 15:00
Czwartek 8:30- 15:00
Piątek 8:30-15:00
Sobota, Niedziela- nieczynne