повернення

NOVUM

Rejestracja online

Z nami wyjdziesz na prostą

ZAREJESTRUJ SIĘ

технік стерилізації (TECHNIK STERYLIZACJI)

Informacje ogólne

Czas trwania: 1 рік (rok)

System: сильний (zaoczny)

Zawód: технік стерилізації (Technik sterylizacji medycznej ) Кваліфікація MED.12 "Виготовлення дезактивації обладнання та медичних приладів kwalifikacja MED.12 "Wykonywanie dekontaminacji sprzętu i wyrobów medycznych

Роботи можна легко знайти в підприємствах, що займаються виробництвом стерильних медичних приладів, стоматологічних, косметичних та татуювання, у лікарнях

Професійні завдання медичної стерилізації стосуються, перш за все, догляду за мікробіологічною чистотою обладнання, що використовується для лікування та діагностики. Його професійні завдання також включають ручну дезінфекцію та промивання інструментів. Технік у повсякденній роботі готує прибирання та дезінфікуючі препарати. Крім того, він підтримує машини для дезінфекції, контролює обладнання для якості та кількісного. Допомагає у пакеті оперативного нижньої білизни та інструментів.

Під час навчання слухач дізнається:

– здійснення професійних завдань відповідно до застосовних правил охорони здоров’я та безпеки, захист від пожежі, охорони навколишнього середовища та екологічної служби,

– використання правил та стандартів у суб’єктах, що виконують процедури дезактивації медичних виробів,

– класифікація та підготовка медичних приладів для процесів дезактивації,

– проведення процесів очищення та дезінфекції та визначення показників контролю процесу,

– підготовка робочих рішень для препаратів для дезінфекції,

– визначення процесів стерилізації медичного пристрою та опису показників керування процесом,

– підготовка партії з відповідним стерильним бар’єром для процесу стерилізації,

– визначення корисності упаковки після процесу стерилізації,

– проведення контролю пристроїв, що використовуються для процесу стерилізації, засновані на результатах, що випускають партію,

– визначення загроз, пов’язаних з наявністю тривожних збудників, методів процесу та запобігання професійним ризикам,

– перша допомога відповідно до застосовного рятувального ланцюга, встановленого Польською Європейською Радою з реанімації,

– застосування принципів співробітництва в команді, яка впливає на виконання професійних завдань, збереження професійних секретів,

– застосовувати особисті захисні заходи при виконанні професійних завдань відповідно до їх мети,

– вибір дезинфікуючих препаратів для медичних виробів відповідно до класифікації Spalding,

– застосування нормативних актів, стандартів та керівних принципів у процедурах стерилізації медичних виробів,

– Проведення документації процесу стерилізації з урахуванням попиту на витратні матеріали.

Професія медичної стерилізації, яка була створена в Польщі, є єдиною такою професією в Європі. Робота з укладання професії до тарифу медичних професій

 

Zadania zawodowe technika sterylizacji medycznej dotyczą przede wszystkim dbania o czystość mikrobiologiczną sprzętu wykorzystywanego do leczenia oraz diagnozowani. Do jego zadań zawodowych należy także dezynfekcja manualna oraz mycie narzędzi. Technik w codziennej pracy przygotowuje preparaty myjące i dezynfekujące. Ponadto obsługuje maszyny przeznaczone do dezynfekcji, kontroluje sprzęt pod kątem  jakościowym oraz ilościowym. Pomaga w pakietowaniu bielizny operacyjnej oraz narzędzi.

Prace można bez problemu znaleźć w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcja sterylnych wyrobów medycznych, gabinetach stomatologicznych , kosmetycznych oraz studiach tatuażu, w szpitalach

 

W trakcie nauki słuchacz uczy się:

– wykonywania zadań zawodowych zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, ochrony przeciwpożarowej, ochrony środowiska i ergonomii pracy,

– korzystania z przepisów i norm obowiązujących w jednostkach wykonujących procedury dekontaminacji wyrobów medycznych,

– klasyfikowania i przygotowywania wyrobów medycznych do procesów dekontaminacji,

– przeprowadzania procesów mycia i dezynfekcji oraz określania wskaźników kontroli procesu,

– przygotowywania roztworów roboczych preparatów dezynfekcyjnych,

– określania procesów sterylizacji wyrobu medycznego oraz opisywania wskaźników kontroli skuteczności procesu,

– przygotowywania wsadu z zastosowaniem odpowiedniej bariery sterylnej do procesu sterylizacji,

– określania terminu przydatności pakietu po procesie sterylizacji,

– przeprowadzania kontroli urządzeń wykorzystywanych do procesu sterylizacji, na podstawie wyników zwalnia wsad,

– określania zagrożeń wynikających z obecności patogenów alarmowych, sposobów postępowania i zapobiegania ekspozycji zawodowej,

– udzielania pierwszej pomocy zgodnie z obowiązującym łańcuchem ratunkowym ustalonym przez Polską Europejską Radę Resuscytacji,

– stosowania zasad współpracy w zespole, które wpływają na wykonywanie zadań zawodowych, zachowując tajemnicę zawodową,

– stosowania środków ochrony indywidualnej podczas wykonywania zadań zawodowych zgodnie z ich przeznaczeniem,

– dobierania preparatów dezynfekcyjnych do wyrobów medycznych zgodnie z klasyfikacją Spauldinga,

– stosowania aktów normatywnych, norm i wytycznych w procedurach sterylizacji wyrobów medycznych,

– prowadzenia dokumentacji procesu sterylizacji z uwzględnieniem dokumentacji zapotrzebowania na materiały eksploatacyjne.

Zawód technika sterylizacji medycznej, który powstał w Polsce, jest jedynym takim zawodem w Europie. Trwają prace nad wpisaniem zawodu do taryfikatora zawodów medycznych

 

PARTNERZY

ШКОЛНИЙ СЕКРЕТАРІАТ

SEKRETARIAT
e-mail: sekretariat@novum.wroc.pl
Adres: Wrocław, ul. Prosta 16
50-509 Wrocław
tel. kom. 663 808 088
tel. kom. 605 922 322
tel. 71/794 05 08


ГОДИНИ РОБІТУ СЕКРЕТАРІАТУ:

Wtorek 8:30- 15:00
Środa 8:30- 15:00
Czwartek 8:30- 15:00
Piątek 8:30-15:00
Sobota, Niedziela- nieczynne